Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingegaan. Een privacywet voor de gehele Europese Unie. Deze wet zorgt voor een verduidelijking en verscherping van privacyrechten. Bedrijven mogen persoonsgegevens alleen verwerken indien daar een (wettelijke) grondslag voor is. Daarnaast hebben bedrijven een verantwoordingsplicht en moeten zij kunnen aantonen zich aan de AVG-richtlijnen te houden.

BpN-Groep respecteert uw privacy en hecht daarom veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij houden ons volledig aan de AVG-richtlijnen en u kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Uw persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen wij met zorgvuldigheid en stellen daarmee uw privacy voorop.

BpN-Groep heeft effectieve maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking.  Uw persoonlijke gegevens worden door ons bewaard op servers in een uitstekend beveiligde omgeving. Hierdoor worden uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang en gebruik van uw gegevens door onbevoegden.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken? Lees dan onze Privacy Statement.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent de AVG? Neem dan contact op via +31 (0)35 541 47 47 of mail naar info@bpn-groep.nl.