Brandbeveiliging

Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. 40% van de bedrijven die te maken krijgen met een grote brand, gaat namelijk snel daarna failliet. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen.

Hoe voorkom ik brand op de werkvloer?

Bij schade door brand komen veel bedrijven stil te liggen en uiteindelijk gaat 50 procent van de bedrijven zelfs failliet. Preventieve beveiligingsmaatregelen zijn daarom essentieel. Zorg dat (brand)veiligheid een standaard onderdeel is van uw bedrijfsprocessen. Voorkom brand door de volgende voorzorgsmaatregelen:

Vluchten bij een calamiteit vraagt om zichtbaarheid en heldere vluchtroute aanduidingen. Noodverlichting kan tijdens zo’n situatie voor voldoende verlichting zorgen en uw werknemers in staat stellen om zich te kunnen oriënteren tijdens het vluchten, om een bepaalde handeling af te kunnen maken of om hulp te kunnen bieden aan anderen. Zorg daarom voor zichtbare noodverlichting en vluchtroutes en houd deze vrij van goederen, meubilair, emballage en dergelijke.

Veel branden ontstaan door ondeskundig gebruik van elektrische apparaten, gebrekkig apparatuur of een onveilige, elektrische installatie. Zorg daarom voor veilige apparaten en voor een zorgvuldig aangelegde elektrische installatie. Laat een brand- en sluitronde lopen door diegene die als laatste uw pand verlaat. Let hierbij niet alleen op dat ramen en tussendeuren (!) gesloten zijn, maar kijkt ook of er geen overbodige verlichting brandt of dat er elektrische apparaten nog aan staan. Een controlelijst is hier een handig hulpmiddel voor.

Een alarmsysteem werkt niet alleen preventief tegen inbraak, maar ook tegen brandstichting. Met een goed werkend alarmsysteem voorkomt u dus diefstal én brandstichting. De geavanceerde alarmsystemen van BpN-Groep zijn aangesloten op onze landelijke meldkamer, waardoor hulpdiensten indien nodig meteen ingeschakeld kunnen worden. Zo bent u verzekerd van optimale bescherming.

Door vroegtijdige signalering van een brand en betrouwbare brandbeveiliging kunnen schade en ongevallen voorkomen worden. Met de betrouwbare brandbeveiliging van BpN-Groep beschermt u uw medewerkers, klanten en leveranciers en voldoet u tegelijkertijd aan wetten en regels over brandveiligheid.

Met betrouwbare blusmiddelen beschermt u uw medewerkers en klanten en beperkt of voorkomt u schade of een ongeval. Markeer de blusmiddelen met de hiervoor geldende pictogrammen. Zet de blusmiddelen nooit ‘even’ op een andere plek en zet er ook niets voor. Check voor de zekerheid regelmatig of alle blusmiddelen nog bereikbaar zijn en instrueer uw werknemers hoe om te gaan met de aanwezige blusmiddelen. BpN-Groep is gespecialiseerd in het onderhouden en leveren van brandblusmiddelen, waaronder brandblussers, brandslanghaspels en bluswagens, waardoor uw bedrijf optimaal wordt beveiligd tegen brandschade.

Besteed regelmatig aandacht aan de brandbeveiliging in uw bedrijf. U bent verplicht om de apparatuur en de installaties te laten keuren door een expert. Laat uw blusmiddelen een keer per twee jaar controleren; u kunt hiervoor bij BpN-Groep een onderhoudscontract afsluiten

Wilt u weten hoe brandveilig uw bedrijf is?

Doe hier de gratis brandveiligcheck.

Waardoor breekt brand vaak uit?

Veel ondernemers vinden het lastig om hun brandrisico’s goed in te schatten. Als u echter weet welke risico’s er zijn op de werkvloer, kunt u proberen ze te voorkomen of te beperken. Vaak blijkt dat menselijke handelen de belangrijkste oorzaak van brand is. Het gaat hierbij om ongelukken als gevolg van verkeerd machinegebruik, brand dat ontstaat na het aanrijden van een elektriciteitsvoorziening in het magazijn, maar ook het roken van sigaretten en het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen komen nog steeds veelvuldig voor.
Na menselijk falen, komt brand als gevolg van elektra als belangrijkste brandoorzaak naar voren. Deze branden ontstaan vaak na kortsluiting in verouderde stoppenkasten en in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers, of het onnodig aan laten staan van apparatuur. Ook brandstichting is een veel voorkomende oorzaak van brand in bedrijfspanden.

Wat te doen als er brand uitbreekt?

Mocht er toch brand uitbreken, dan is de eerste stap het melden hiervan. Licht andere collega’s in op dezelfde afdelingen/verdiepingen zodat iedereen op de hoogte is van de brand en tijdig het pand kan verlaten. Wanneer u een goed werkend brandbeveiligingssysteem heeft, horen alle aanwezigen in uw pand binnen enkele seconden dat er brand is uitgebroken. Via de brandmeldinstallaties van BpN-Groep wordt dan direct een signaal doorgegeven aan de brandweercentrale. Wanneer het een kleine brand betreft en de oorzaak bekend is, mag u zelf de brand blussen met de aanwezige blusmiddelen. Indien het een grote en snel uitbreidende brand betreft, waar de oorzaak niet van bekend is, sla deze stap dan over. Denk aan uw eigen veiligheid en die van uw medewerkers en zorg dat iedereen direct het pand verlaat. Zorg altijd dat u van tevoren de situatie goed inschat en kijk welke manier van handelen het veiligst is. Ook moeten er in elk pand voldoende bhv’ers aanwezig zijn die weten hoe ze moeten handelen bij brand en andere risicovolle situaties. Zij dragen de verantwoordelijk voor het ontruimen van het pand en het veiligstellen van het personeel. Tenslotte behoren op meerdere plaatsen ontruimingsplannen te hangen zodat men weet waar zij moeten verzamelen en waar mogelijke vluchtroutes zich bevinden.

Persoonlijk beveiligingsadvies

Wij begrijpen dat een brandbeveiligingssysteem uitkiezen voor u geen dagelijkse kost is. Hoe weet u welk beveiligingssysteem het beste bij uw pand of branche past? U moet daarom kunnen vertrouwen op de kwaliteit en expertise van uw beveiligingspartner. Daarom biedt BpN gratis en vrijblijvend een vakkundig beveiligingsadvies aan. Wij analyseren uw risico’s en leveren een op maat gemaakt advies voor uw specifieke situatie. Interesse in een vrijblijvend en uitgebreid beveiligingsadvies voor uw bedrijf? Bel ons op 035 541 47 47 of mail naar advies@bpn-groep.nl zodat onze adviseurs samen met u kunnen kijken welk beveiligingssysteem het beste bij uw situatie past.

Navigeer direct naar onze overige tips per categorie: