Unieke toegang

Traditionele toegangssystemen voldoen lang niet altijd. Het is niet te voorkomen dat toegangscodes, sleutels of pasjes in verkeerde handen komen. Vingerscanners verhogen het beveiligingsniveau fors.

vingerscan

Ingescande personen komen makkelijker binnen dan ooit. Onbevoegden blijven buiten. De vingerscanners van BpN-Groep beveiligen inmiddels vele kinderopvangcentra, bedrijfspanden, productie ruimtes maar ook serverruimtes en magazijnen.
Het grote voordeel van vingerscanners is dat niemand zich voor een ander kan uitgeven. Snel even een pasje uitwisselen is er niet meer bij. Fraude door iemand anders te laten uitklokken kan middels een extra module ook worden voorkomen. De ontwikkeling is inmiddels zover gevorderd dat ook mensen met vuile of vette handen de vingerscanner kunnen bedienen.