Protocol voor incidenten

In de kinderopvang is het protocol voor hulp bij medische incidenten over het algemeen zeer goed geregeld. Als een kind onwel wordt, weet iedereen wat hij/zij moet doen. Of dit bij een werkelijk incident goed wordt uitgevoerd, is altijd afhankelijk van menselijk ingrijpen. Minder goed getraind is men over het algemeen in gevallen van agressie door derden. Hoe te handelen als een onbevoegde ouder een kind wil meenemen of een onbevoegd persoon binnenkomt en verkeerde bedoelingen heeft.

BpN-Groep is gebleken dat met name in de naschoolse opvang onder het personeel onveiligheidsgevoel leeft. Vaak is dit afhankelijk van de omgeving en de grootte van de opvang. BpN-Groep heeft dan ook het Kinderopvang noodpakket ontwikkeld.

Kinderopvang noodpakket

Basispakket

Het Basispakket bestaat uit een paniekknop (veelal gemonteerd op de wand), een centrale (soms in te passen in uw huidige inbraakcentrale) en een spreekluistermodule. Bij een incident wordt de spreek/luistermodule in werking gesteld en bouwt een verbinding op met de meldkamer. de centralist kan vervolgens middels de opgebouwde verbinding de locatie ondersteunen en desnoods hulp inroepen van hulpdiensten.