Onderhoud op uw alarminstallatie, wat betekent dit?

Regelmatig krijgen onze medewerk(st)ers de vraag, wat gebeurt er precies bij een onderhoudsbeurt?. Middels dit bericht proberen wij nader te verklaren waarom een preventieve onderhoudsbeurt geen overbodige luxe is.

Om aan de eisen van de BORG-regeling te voldoen en uw beveiligingssysteem optimaal te laten functioneren dient u een onderhoudscontract af te sluiten. Ook een verzekeringsmaatschappij kan de dwingende eis bij u neerleggen dat u één keer per jaar uw inbraakalarmeringsinstallatie laat onderhouden omdat dit een onderdeel kan zijn van uw verzekeringscontract.

Elk jaar wordt er door ons contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. De kans op storingen en nodeloze alarmeringen wordt zo tot een minimum beperkt. Na deze controle ontvangt u een rapport van de bevindingen.

De punten en werkzaamheden die tijdens een onderhoudsbeurt aan bod komen zijn als volgt:

  • melders worden gereinigd om nodeloos alarm te voorkomen, indien
  • nodig worden ze ook aan de binnenkant gereinigd.
  • flitser en sirene worden getest.
  • er wordt getest of alle meldingen die door de diverse melders
  • (inbraak-, overval-, sabotage-, en brandalarm) worden gegenereerd door de meldkamer worden ontvangen.
  • noodstroom accu’s worden gemeten op capaciteit, zodat u zeker weet dat bij stroomuitval de beveiliging zijn werking niet verliest.
  • systeem wordt gecontroleerd op lekstromen.
  • geheugen wordt uitgelezen op systeemfouten.
  • er wordt een back-up gemaakt van de programmering, zodat bij een defect aan het systeem alle geprogrammeerde gegevens, zoals bijvoorbeeld de gebruikerscode(s) behouden blijven.
  • er wordt gekeken of er geen obstakels voor de detectoren zijn geplaatst zodat het bereik van de melders optimaal blijft.

Met bovenstaande controlepunten bent u verzekerd van een optimale conditie van uw alarmeringsinstallatie en beperkt u het risico op nodeloze meldingen.