Particuliere Alarm Centrale

Zodra er een inbraak-melding is, wordt deze doorgestuurd naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC). De PAC houdt 24 uur per dag uw alarmsysteem in de gaten. Op het moment dat uw systeem een melding doorgeeft, zullen zij direct actie ondernemen. Hierbij kan het gaan om een overval, een medisch alarm, een inbraak- of brandmelding. Ook bij het uitvallen van uw netspanning of bij een sabotagemelding van uw installatie komt de meldkamer in actie. Uiteraard is de PAC afhankelijk van de gegevens die u als klant aanreikt. Zo is het van belang dat u de juiste waarschuwingsadressen en telefoonnummers doorgeeft zodat de centralist bij calamiteiten contact kan opnemen met de juiste personen.

Contract met de meldkamer

Om aangesloten te worden op een PAC, sluit u bij de BpN-Groep een meldkamer-overeenkomst af. Tevens dient u een onderhoudsovereenkomst op uw inbraaksysteem af te sluiten om loos alarm zoveel mogelijk te voorkomen. De PAC eist een dergelijke onderhoudsovereenkomst. De overeenkomsten hebben een minimale looptijd van 1 jaar. Indien u een overeenkomst van 5 jaar afsluit kunnen wij u een korting op de jaarpremie aanbieden. Het is ook mogelijk de premie per maand te betalen.

Meldkamerdiensten

Bloktijden

U kunt met de meldkamer ook afspreken dat er contact met u wordt opgenomen indien de installatie niet op een bepaald tijdstip is ingeschakeld, de zogenaamde bloktijden. U sluit bijvoorbeeld om 18.00 uw winkel. Indien het alarm om 19.00 niet is ingeschakeld neemt de meldkamer contact met u op. Op deze manier assisteert de meldkamer u ook bij het gebruik van uw installatie.

Alarmopvolging

Het benaderen van inbrekers vraagt om speciale ervaring en kennis want inbrekers zijn immer onberekenbaar. U kunt dit ook uitbesteden aan professionals. U kunt in overweging nemen om een abonnement te nemen op de service van een alarmopvolgingsdienst.