Een goed doordacht inbraakbeveiligingssysteem

Als u uw pand tegen inbraak wilt beveiligen dan is een goed doordacht inbraakbeveiligingssysteem onmisbaar. Inbrekers zullen liever een pand uitkiezen zonder beveiliging. Iedere situatie is uniek vandaar dat het belangrijk is dat u een beveiligingsexpert om advies vraagt als u een inbraakbeveiligingssysteem in uw woning of pand wilt installeren.

Beveiligingsplan

De beveiligingsadviseur van de BpN-Groep maakt voor uw bedrijf of woning een beveiligingsplan. In het plan wordt rekening gehouden met uw risico’s en wensen, de eisen van de verzekering en eventuele aanvullende eisen van de gemeente (denkt u hierbij bijvoorbeeld aan gebruikersvergunningen die een gemeente dient te verstrekken). Uit dit beveiligingsplan zal een aanbeveling volgen die u zoveel mogelijk indekt tegen de risico’s. Samen met onze beveiligingsadviseur kunt u dan de maatregelen van het plan bespreken.

Inbraaksysteem

Uitvoering van het beveiligingsplan

Nadat er overeenstemming is bereikt over het beveiligingsplan zal onze technische dienst in samenspraak met u de installatie monteren en in gebruik stellen. U wordt geïnformeerd over de werking en de behandeling van eventuele inbraken. Tevens krijgt u (indien aansluiting op de meldkamer is gerealiseerd) de beschikking over een door u te bepalen aantal meldkamerpassen.