Preventie

Een overval of agressie heeft een grote impact. De enorme stijging van overvallen en de toename van het geweld daarbij is zorgwekkend. Overvallers richten zich steeds vaker op de ondernemer thuis. Camera’s kunnen helpen om overvallen of agressie te voorkomen of de gevolgen hiervan te beperken. BpN-Groep heeft hiervoor een revolutionair anti-overval concept ontwikkeld.

U kunt gemakkelijk een aantal maatregelen nemen waarmee u de kans op een overval of agressie beperkt. Leg bijvoorbeeld zo min mogelijk contant geld in uw pand. Zorg voor zoveel mogelijk zicht door verlichting of ramen. Een overvaltraining voor uw medewerkers voorkomt dat kritieke situaties uit de hand lopen.

Overval- en agressiepreventie

Krijgt u ondanks al uw preventieve maatregelen toch te maken met een overval of agressie, dan heeft u met het revolutionair overvalpakket van de BpN-Groep een effectief wapen in de strijd tegen overvallers en agressors.

Revolutionair overvalpakket

Een overvaller of agressieve klant moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Als de persoon minder tijd krijgt dan kan deze ook minder schade aanrichten.
Het overvalpakket van de BpN-Groep koppelt camerasystemen aan een audiomodule zodat een meldkamer bij een overvalmelding kan meeluisteren en/of kan meekijken. De inmiddels gwaarschuwde politie kan dan van informatie worden voorzien betreffende de overvaller en de omstandigheden waarin een en ander zich afspeelt.