Analyses en proeven

Met camera’s kunt u koopgedrag analyseren of proeven doen. Tot op heden zijn het vooral de grote bedrijven die hier hun voordeel mee doen. Kleine bedrijven en instellingen kunnen dit echter ook heel goed toepassen.

Marketingonderzoek en meet- en regeltechnieken

Een voorbeeld:

Voor winkeliers is het belangrijk om te weten op welke manier zij hun winkel het beste kunnen inrichten. De inrichting van een winkel heeft namelijk veel invloed op het aantal klanten dat een bepaald product koopt. Daarnaast is het van belang te analyseren hoeveel procent van de bezoekers er nu eigenlijk kopen zodat u kunt proberen dit cijfer positief te beïnvloeden. Met camera’s voorzien van intelligente software kunt u dan vastleggen hoeveel personen belangstelling hebben voor een product, het vastpakken en daadwerkelijk kopen of juist weer terugleggen.