Het verificatieprotocol

Om het aantal meldingen van loze alarmen tegen te gaan en daardoor het nutteloos uitrukken van de politie te voorkomen is het verificatieprotocol opgesteld. Dit betekent dat er bij slechts één alarmmelding uit een pand niet door de politie gereageerd wordt omdat het hier in 99% van de gevallen een loos alarm betreft.

Dubbelverificatie

Indien er twee of meerdere alarmmeldingen uit één pand worden waargenomen betekent dit dat er iets aan de hand is en zal de politie worden gevraagd om polshoogte te gaan nemen. Het is dan aan de politie om de prioriteit van de melding in te schatten. De verificatiemelding kan ook worden gerealiseerd middels de spreek/luisterverbinding of via een cameraverbinding waardoor dat men kan zien wat er in het betreffende pand aan de hand is.