Het pand snel ontruimd

Met een ontruimingsinstallatie kunnen personen bij brand, ontploffingsgevaar of andere calamiteiten een handmelder indrukken waardoor de signaalgevers (sirenes) in werking worden gesteld. Hierdoor kan snel tot ontruiming van het pand worden overgegaan.

Doeltreffende maatregelen

Elke werkgever dient conform de Arbo Wet (artikel 3, onderdeel E) doeltreffende maatregelen te nemen zodat iedereen zich snel in veiligheid kan stellen als er sprake is van direct gevaar voor de gezondheid of voor de veiligheid. Daarnaast dient elke bedrijf een ontruimingsplan te hebben. Voor meer informatie over de Arbo Wet zie onze button downloads Regelingen Brandveiligheid.

Ontruimingsinstallatie

Een ontruimingsinstallatie is een effectief instrument om te ontruimen. Zo kunnen deze installaties gebruikt worden om deuren te ontgrendelen of te openen zodat de vluchtwegen vrij komen. De ontruimingsinstallatie moet wat betreft de aanleg voldoen aan de NEN-2575. In deze norm wordt aangegeven waar een installateur zich aan moet houden. Ook hebben deze installaties geen directe doormelding naar de brandweer. Ontruimingsinstallaties dienen ervoor om personen te waarschuwen voor gevaarlijke situaties zodat deze personen het pand kunnen ontvluchten.