De minimale eisen

Lang niet alle panden dienen te worden voorzien van een gecertificeerd branddetectie systeem. Het is echter wel raadzaam om brandmelders in uw pand aan te brengen die middels het inbraaksysteem doormelden naar de meldkamer. Zo wordt iedereen tijdig gewaarschuwd het pand te verlaten en worden de hulpdiensten zo snel mogelijk ingeschakeld. Wilt u weten waaraan u minimaal moet voldoen? Laat onze brandspecialisten dan een veiligheidscheck voor u uitvoeren.

Wat zegt de Arbo?

Conform de Arbowetgeving (art. 3.7 en art. 4) dient elke werkgever te zorgen voor een doeltreffende veiligheidssignalering. Aangezien de regelgeving van brandmeldinstallaties uitgebreid is en van plaats tot plaats kan verschillen is het raadzaam om gedegen advies in te winnen waarbij wij u uiteraard volop van dienst kunnen zijn.

Brandbeveiliging