Regelgeving rond brandbeveiliging

De regelgeving rond brandbeveiliging is complex. Sinds november 2008 is er voor het eerst een uniforme regelgeving voor heel Nederland. Onze brandspecialisten kunnen u exact vertellen waar u aan moet voldoen.

De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van uw pand ligt volledig bij u als ondernemer of pandeigenaar. De overheid adviseert, controleert en verbaliseert indien noodzakelijk. Ontstaat er schade en uw pand voldeed niet aan de eisen, dan kunt u een claim en/of strafeis tegemoet zien. U kunt uw situatie toetsen aan de NEN-2535 zodat u weet waaraan u dient te voldoen.

Gecertificeerde brandmeldinstallaties

Er zijn grofweg een tweetal mogelijke vormen van brandbewaking:

Volledige bewaking:
Dit houdt in dat alle ruimten groter dan 2 m2 behalve sanitaire ruimten* dienen te worden bewaakt met rookmelders of een ander detectie principe.

* als er zich kleedruimten / kluisjes e.d. bevinden in deze ruimten dan moeten zij wel meegenomen worden in deze vorm van bewaking.

Gedeeltelijke bewaking:
Dit houdt in dat alle verkeersruimten (trappenhuizen, gangen, overlopen enz.) en risicoruimten dienen te worden bewaakt, het is nu dus niet nodig om in elke ruimte rookmelders te plaatsen. Risicoruimten worden bepaalt aan de hand van een tabel.

Tot slot

Elke situatie is uniek. De noodzaak van een goede brandbeveiliging is zeer groot. Immers naast financiële terugslag door het wegvallen van inkomsten is vaak de verwoesting van eigendommen een echte nekslag. Niet voor niets gaat 70% van de door brand getroffen bedrijven binnen een jaar na de brand failliet.