Schade en leed voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Een goede brandpreventie kan veel schade en leed voorkomen.
Hieronder een lijst met enkele bruikbare brandpreventie tips.

  • bouw zoveel mogelijk met brandvrije en of brandremmende materialen
  • laat alle (elektrische) installaties door erkende vakmensen aanleggen en onderhouden
  • zorgt u ervoor dat alle elektrische installaties in uw pand regelmatig worden gecontroleerd
  • voorkom open vuur
  • reinig of vervang regelmatig het filter van uw afzuigkap, aangekoekte resten vet zorgen vaak voor brand
  • leg lucifers en aanstekers niet binnen bereik van kinderen
  • bedek geen lampen met een laken
  • enz.

Brandpreventie

De lijst kan heel lang worden, iedereen kan in zijn situatie wel maatregelen bedenken die brand helpen voorkomen.