Full-service maandplan

Als unieke extra service biedt de BpN-Groep het Full-Service maand plan. Kort samengevat betaalt u bij het Full-Service maand plan voor uw totale beveiliging een vast maandbedrag. De berekening van dit maandbedrag is van meerdere factoren afhankelijk, onder andere de aanleg van de installatie, gebruikte materialen enz. Indien er tijdens de looptijd van de overeenkomst een storing of defect ontstaat wordt dit zonder extra kosten gerepareerd (uitgezonderd storingen die door externe oorzaken ontstaan zoals blikseminslag, vandalisme, onoordeelkundig gebruik enz).

Neem contact met ons op voor meer informatie.