Het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat ook aanwezigen tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven. Het Bouwbesluit 2012 geeft aan in welke situaties een brandmeldinstallatie vereist is. Meestal gaat het om situaties waarbij het niet mogelijk is om een brand snel te ontdekken en daarna door middel van roepen de aanwezigen in een gebouw te alarmeren. U kunt daarbij denken aan grote en onoverzichtelijke gebouwen. De brandmeldinstallatie wordt omvangrijker, naarmate het gebouw groter en hoger wordt en het gebruik van het gebouw risicovoller is. Volgens het Bouwbesluit 2012 geldt ook dat wanneer een brandmeldinstallatie vereist is, een ontruimingsalarminstallatie vereist is. De brandmeldinstallatie geeft de sturing naar de ontruimingsalarminstallatie. De ontruimingsalarminstallatie wordt omvangrijker, naarmate het gebouw groter wordt, door meer personen gebruikt wordt en het gebruik van het gebouw risicovoller is. Klik hier voor Bijlage 1 brandmeldinstallaties voor meer informatie en een helder overzicht van alle risicoklassen.